2015: Mít pevnou půdu pod nohama

Konference Modlitba za domov

Arcibiskupství pražské - sál kardinála Berana
Hradčanské nám. 16, 11902, Praha 1
+420 774 780 039
koordinator@ricansko.eu

SÁL KARDINÁLA BERANA, ARCIBISKUPSKÝ PALÁC, PRAHA HRADČANY

 

Čas: v pondělí 3. 11. 2013 od 13:00 do 18:00 hodin

 

Pořádá: Národní síť místních akčních skupin ČR (NS MAS ČR)
Organizuje: MAS Říčansko o.p.s.
Partneři akce: časopis Zápraží, Arcibiskupství pražské, Ekumenická rada církví ČR

 
13:00 - 13:55    Prorodinná politika
Diskuze zástupců politické scény, národní organizace pro rodinu a pro výzkum veřejného mínění

 

  Helena Langšádlová
  Politička, místopředsedkyně TOP 09, současná poslankyně Poslanecké sněmovny ČR a bývalá zastupitelka Středočeského kraje.

  Jan Hartl
  Zakladatel a ředitel agentury STEM (Středisko empirických výzkumů), jež se zabývá průzkumy veřejného mínění od roku 1990.

  Petra Michalová
  Lektorka Národního centra pro rodinu, jehož cílem je podporovat a iniciovat prorodinné kativity v ČR, přinášet zahraniční  
  zkušenosti z oblasti rodinné politiky i konrétní nabídky pro rodiny
 

14:00 - 14:55    Strategie obcí a měst na podporu rodin
Diskuze starostek a starostů obcí, co se daří a co nejde

 

  Jarmila Smotlachová
  starostka obce Hlavenec, Středočeské vesnice roku 2011. Obec je také držitelem Modré stuhy za společneský život,
  Bílé stuhy za práci s mládeží a Zelené stuhy za péči o veřejnou zeleň a životní prostředí

  Petr Halada
  starosta obce Kamýk nad Vltavou, Středočeské vesnice roku 2012. Pan starosta inicioval petici za záchranu regionálního
  školství v ČR.

  Martin Kupka
  starosta obce Líbeznice, před svým zvolením působil jako mluvčí vlády, přednáší na FSV UK.

  Věslav Michalik
  starosta obce Dolní Břežany, získal 3.místo z roku 2014 za otevřenost úřadu - diskuzi s občany. Obec je také držitelem
  Zelené stuhy za péči o veřejnou zeleň a životní prostředí.

 
15:00 - 15:55    Praktická podpora rodin na venkově 
Diskuze zástupců místních akčních skupin a církví o projektech a dobré praxi

 

  Rut Kolínská
  
zakladatelka a prezidentka Sítě mateřských center ČR
 
  Klára Kavanová Mušková
  MAS Rozkvět zahrady jižních Čech - podpora rodin a komunitního života na Jihu aneb dobrá praxe projektu Rozvoj místního  
  partnerství a trhu práce

  Markéta Dvořáková
  MAS Brdy-Vltava - projekt sdílené pracovní čety - podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením

  Bronislav Matulík
  člen Rady Církve bratrské a senior Pražského seniorátu, kazatel v Praze 5 Smíchově, dříve Trutnově.
  Předseda Odboru pro manželství a rodinu.

  Josef Hurt
  administrátor římskokatolické fatnosti Kryry v Litoměřické diecézi. Moravan, původně člen Jezuitského řádu, kněz několika
  severočeských farností, studentský kaplan v Ústí nad Labem a dnes kněz v malé obci na Lounsku. Publicita, píše mj.
  pro servery Areopág a Umlaufoviny.

 
16:00 - 16:55    Média a tvorba názoru
 Diskuze novinářů a zástupců médií nejen o podpoře rodiny, ale i všech aktivních organizací

 

 
 Saša Uhlová
  Denik Referendum, reportérka, vypravěčka životních příběhů lidí, kteří se dostali na kraj společnosti. Matka čtyř dětí.

  Petr Vizina
  vedoucí kulturní redakce zpravodajství České televize, Od roku 2003 v mnoha píše a spolupracuje v mnoha redakcích (Lidové  
  noviny, Hospodářské noviny, Respekt) hrál se skupinou Traband, studuje Katolickou teologickou fakultu a je tátou dceři
  a dvěma klukům

  Alena Scheinostová
  vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě UK v Praze. Od roku 2009 pracuje v Katolickém týdeníku, věnuje se tématům
  rodiny, společnosti, menšin, umění a kontemplace. Jako překladatelka a editorka se zabývá romskou literaturou. Příležitostně
  píše i poezii a vydala publikaci Romipen: literaturou k moderní identitě. A nikoli na posledním místě: maminka.

  Ondřej Nezbeda
  vedoucí rubrik Rozhovor a Literární recenze v týdeníku Respekt, který letos lektoroval a redigoval životopisnou knihu Ondřeje
  Kundry: Meda Mládková: Můj úžasný život, Ve spolupráci se sdružením Cesta domů chce napsat knihu Průvodce smrtelníka.
  Proto začíná pracovat s nevyléčitelně nemocnými klienty ve sdružení Cesta domů. A abychom nezapomněli: tatínek

  Hana Čápová 
  v Respektu pracuje od roku 1998, s krátkými přestávkami, kdy pracovala v MF DNES, Týdnu a Lidových novinách. Píše
  o domácích tématech, především pro rubriky Společnost a Politika. Ano, také maminka.

 
17:00 - 18:00    Tržiště spolupráce - neformální setkání při rautu, výměna kontaktů

 

 

Poplatky: 

Vstup na konferenci, vč. drobného občerstvení, zdarma
Účastníci si hradí cestovné, ubytování z vlastních zdrojů

Registrace na konferenci do 20.10.2014
Přihlásit se můžete v MAS Říčansko u pí. Třeštíkové:  e-mail: koordinator@ricansko.eu
Telefonicky: 323 606 881 nebo 774 780 039