2015: Mít pevnou půdu pod nohama

Konference Modlitba za domov

Arcibiskupství pražské - sál kardinála Berana
Hradčanské nám. 16, 11902, Praha 1
+420 774 780 039
koordinator@ricansko.eu

Sál kardinála Berana, Arcibiskupský palác, Praha Hradčanské náměstí

Čas: v úterý 27.10.2015 od 13:00 do 17:00 hodin

Pořádá: Národní síť místních akčních skupin ČR (NS MAS ČR)
Organizuje: MAS Říčansko o.p.s.
Partneři akce: časopis Zápraží, Arcibiskupství pražské, Ekumenická rada církví ČR

 
13:00 - 17:00 Povídání a diskuze nad tématy:
  • Rok 2015 rokem půdy
  • Zkušenoti podnikatelů a zemědělců
  • Starosti starostů, co se daří a co nejde
  • Má venkov ještě šanci? 
  • Jak nám pomáhají dotace?
  • Co na to média?
  
17:00 - 18:00   
  • Tržiště spolupráce - neformální setkání při rautu, výměna kontaktů

Poplatky: 

Vstup na konferenci, vč. drobného občerstvení, zdarma
Účastníci si hradí cestovné, ubytování z vlastních zdrojů

Registrace na konferenci do 10.10.2015
Přihlásit se můžete v MAS Říčansko u pí. Třeštíkové:  e-mail: koordinator@ricansko.eu
Telefonicky: 323 606 881 nebo 774 780 039